แบบทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับชีวิตประจำวัน

วัดระดับภาษาอังกฤษของคุณ

เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงหนึ่งข้อ

ข้อสอบ 15 ข้อ เวลา 15 นาที ทราบผลทันที