แบบทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับทำงาน

วัดระดับภาษาอังกฤษของคุณ

เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงหนึ่งข้อ

ข้อสอบ 20 ข้อ เวลา 20 นาที ทราบผลทันที