จุดเด่นที่แตกต่าง

1.องค์กรสามารถดีไซน์คอร์สเรียนให้ตรงกับความต้องการของธุรกิจ หรือตามความต้องการที่ใช้งานจริงได้ทาง Smart Tutor มีฝ่ายวิชาการที่ออกแบบหลักสูตรเฉพาะเจาะจงตามความต้องการของลูกค้า

2.สามารถจัดคอร์สเรียนตามความต้องการได้และเรียนที่องค์กรของตนเอง Smart Tutor สอนภาษาอังกฤษองค์กรทั่วประเทศ

3.หลักสูตรที่ใช้สอนจะเป็นตำราจากต่างประเทศ เช่น Cambridge ,Oxford ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ใช้กันทั่วโลก

4.เรียนแล้วได้ผล ใช้งานได้จริง ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ ทำให้เพิ่มยอดขาย

5.อาจารย์ที่สอนมีคุณภาพและประสบการณ์ อาจารย์ทุกท่านผ่านการสอบ TOEIC ได้คะแนน 900 ขึ้นกันทุกท่าน และจบด้านภาษาอังกฤษโดยตรงจากมหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงของประเทศ

ติดต่อสอบถาม

ชื่อ-สกุล

ชื่อองค์กร

ที่อยู่

Email

เบอร์โทร

ต้องการเรียนคอร์ส

จำนวนผู้เรียน

รายละเอียดเพิ่มเติม