ร่วมธุรกิจกับเรา

สถาบัน สมาร์ท ติวเตอร์จำกัด ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่ หลักสูตรเหมาะสำหรับคนไทยสามารถใช้งานได้จริงในเปิดสอนภาษาอังกฤษครบวงจรทั้งภาษาอังกฤษสำหรับการทำงาน ภาษาอังกฤษสำหรับชีวิตประจำวัน และภาษาอังกฤษสำหรับเรียนต่อเช่น TOEIC, IELTS, TOEFL, อังกฤษธุรกิจ (Business English), CU-TEP, TU-GET , ภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร

ท่านเป็นคนหนึ่งที่ต้องการมีกิจการของตนเองที่มีผลกำไรมากกว่าเดือนละ 100,000 บาทหรือไม่ ??

1.ชื่อเสียง Smart Tutor เป็นที่รู้จักดีในหมู่คนเรียนภาษาอังกฤษ เพราะเรียนแล้วได้ผลจริง สามารถนำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนนำอาจารย์ของ Smart Tutor ไปสอนให้กับพนักงาน เช่น SCCC , SCG , PTT ซึ่งสามารถการันตรีความสำเร็จได้

2.แฟรนไชส์ Smart Tutor มีระบบการจัดอบรมให้ ไม่ต้องไปลองผิดลองถูกในการทำธุรกิจ ซึ่งทางSmart Tutor ได้บอกขั้นตอนการพัฒนและขั้นตอนการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จไว้ในคู่มือแล้ว

3.Smart Tutor จะดูแลแฟรนไชส์คอยให้ความช่วยเหลือตลอดอายุสัญญา

-ดูแลและให้คำปรึกษาตั้งแต่การดำเนินธุรกิจขั้นต้น ผู้ซื้อแฟรนไชส์สามารถขอคำแนะนำหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ตลอด

-การตลาด ทางSmart Tutor ได้ทำการโฆษณาสร้างแบรนด์ตลอดเวลา และแนะนำให้คำปรึกษาในการทำตลาดแบบเจาะลึกสำหรับสาขาย่อย

-ให้คำแนะในการเลือกทำเลที่ตั้งจากประสบการณ์ที่ผ่านมา

4.สามารถทำธุรกิจได้ แม้ไม่เคยทำธุรกิจมาก่อน ด้วยสูตรความสำเร็จและการลองผิดลองถูกมาระยะเวลานาน จึงรวบรวมเป็นคู่มือเพื่อถ่ายทอดแด่ผู้ซื้อแฟรนไชส์

ทำให้ผู้ซื้อแฟรนไชส์สามารถเรียนรู้งานได้เร็วแม้ไม่เคยประกอบธุรกิจมาก่อน

5.ช่วยลดความเสี่ยงในการลงทุน ทาง Smart Tutor ได้บอกเทคนิคและระบบการทำงานที่เป็นสูตรความสำเร็จรวมทั้งวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายลูกค้าจากพฤติกรรมผู้บริโภค ทำให้ความเสี่ยงในการทำธุรกิจน้อย

คุณอรนุช ตันติสุช เจ้าของสมาร์ทติวเตอร์ ขึ้นบรรยาย ” Scan Micro Franchise ลงทุนหลักแสน ให้เป็นเงินหลักล้าน” ที่งาน TFBO พร้อมด้วยอาจารย์ศรัณย์ธร ลิมปิษเฐียร ที่ปรึกษากระทรวงอุตสาหกรรม และคุณสวาสดิ์ มิตรอารี นายกสมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์ 27 กรกฏาคม 2557

คุณอรทัย  ตันติสุข  ขึ้นรับประกาศนีย์บัตรรับรองมาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ลักษณะกิจการ

สถาบันสอนภาษาอังกฤษ

ชื่อธุรกิจ (ไทย) สถาบันสมาร์ทติวเตอร์ (บริษัท สมาร์ท ติวเตอร์ จำกัด)

ชื่อธุรกิจ (Eng) Smart institute (Smart Tutor Co.,Ltd)

ความเป็นมา

บริษัท สมาร์ทติวเตอร์ก่อตั้งโดยการรวมกลุ่มของคณาจารย์ที่จบจากมหาวิทยาลัยชื่อดังทั้งในและต่างประเทศโดยมุ่งหวังให้ภาษาอังกฤษเป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคน เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษพร้อมก้าวไปสู่ AEC ด้วยประสบการณ์องเรากว่า 15 ปีในการคัดสรรค์อาจารย์ผู้สอนและหลักสูตร จากต่างประเทศ เช่น Cambride,Oxfordซึ่งเป็นที่ยอมรับทั้งบุคคลและองค์กรของภาครัฐและเอกชน โดยผู้เรียนที่มาเรียนกับเราประสบความสำเร็จมากมายทั้งการสอบเข้าที่ทำงานในบริษัทชั้นนำ และการสอบเข้าศึกษาต่อทั้งในประเทศ และต่างประเทศรวมทั้งการใช้ภาษาอังกฤษในที่ทำงาน การส่งจดหมาย, Email, การ Present งานที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล

สินค้าและบริการ

สำหรับคอร์สที่สอนจะมี

ภาษาอังกฤษสำหรับการเรียนต่อ

CU-TEP

TU-GET

IELTS

TOEFL

ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจ

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC

หลักสูตรการเขียนจดหมายและอีเมล์

หลักสูตรการเขียนจดหมายเชิงธุรกิจ

หลักสูตรตามแต่ที่บริษัทกำหนด

ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน

หลักสูตรสนทนาภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างกลุ่มลูกค้าของเราจะมี

กลุ่มนักเรียน-นักศึกษา

กลุ่มบุคคลธรรมดาทั่วไป

กลุ่มลูกค้าองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เช่นบริษัท SCG, ปูนซีเมนต์นครหลวง, บริษัทฮิตาชิ เป็นต้น ด้วยประสบการณ์องเรากว่า 15 ปี ในการคัดสรรค์อาจารย์ผู้สอนและหลักสูตร จากต่างประเทศ เช่น Cambride Oxford ทำให้องค์กรต่างๆ ที่ใช้บริการของสถาบันสมาร์ทติวเตอร์ ฝึกอบรมคอร์สภาษาอังกฤษสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้น

สถาบัน สมาร์ท ติวเตอร์ ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่ หลักสูตรเหมาะสำหรับคนไทยสามารถใช้งานได้จริง

ขายแฟรนไชส์ | Franchise

การลงทุน ค่าแรกเข้า 1,000,000 บาท ตลอดระยะเวลา 5 ปี

(และค่ามัดจำ 50,000 บาท คืนให้เมื่อเลิกกิจการ)

การเรียนการสอน

-เรียนที่สถาบัน

-เรียนที่องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน

-หลักสูตรเรียนออนไลน์

ค่าสิทธิ์ในการดำเนินธุรกิจ 3,000 บาท/เดือน และค่าการดูแลบำรุงรักษาวีดีโอออนไลน์ 15 %

ระยะเวลาคืนทุน ประมาณ 6 เดือน ทั้งนี้ขึ้นกับทำเลที่ตั้ง และผู้เรียน

คุณสมบัติผู้ลงทุน

ชายหรือหญิงที่มีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี เป็นผู้มีใจรักในการศึกษาและพร้อมที่จะทำประโยชน์ในสังคม ควรเป็นบุคคลท้องถิ่นและเป็นผู้มีความสามารถในการบริหารจัดการ

ควรมี CONNECTION กับมหาวิทยาลัยหรือ องค์กรทั้งภาครัญและเอกชนมีเวลาบริหารสถาบัน สมาร์ท ติวเตอร์ เฟรนไชส์ เต็มเวลา ด้วยตนเองมีเงินทุน และทัศนคติที่ดีในการบริหารการศึกษา

และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาผู้เรียนอย่างแท้จริง เป็นผู้มองการณ์ไกล และ กล้าตัดสินใจ

สิ่งที่ได้รับ

สิทธิการใช้ชื่อและเครื่องหมายการค้าของสถาบัน Smart Tutor

หลักสูตร ภาษาอังกฤษสำหรับการเรียนต่อ

CU-TEP

TU-GET

IELTS

TOEFL

หลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจ

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC

หลักสูตรการเขียนจดหมายและอีเมล์

หลักสูตรการเขียนจดหมายเชิงธุรกิจ

หลักสูตรตามแต่ที่บริษัทกำหนด

ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน

หลักสูตรสนทนาภาษาอังกฤษ

หลักสูตรการเรียนออนไลน์

– ได้รับการโปรโมตจากสถาบัน สมาร์ท ติวเตอร์ ใน Social

NetWork อาทิ web site สมาร์ท ติวเตอร์ ,Google

นอกจากนี้ยังมีสื่อต่างๆ ทั้งออนไลน์ และออฟไลน์ มากมาย

– ให้คำปรึกษาทางด้านทำเลและทางด้านการตลาด

-ได้รับโบว์ชัวร์ จำนวน 1,000 ใบ

– ป้ายโลโก้สมาร์ท ติวเตอร์ ตามขนาดตึกของเฟรนไชส์ซี

(ไม่รวมค่าติดตั้ง)

– ไวนิวส์ขนาด2X3 เมตร จำนวน 1 ผืน ธงญี่ปุ่นขนาด 180 cm X 55 cm

จำนวน 2 ผืน

-ใบสมัคร 100 ชุด และใบเสร็จรับเงิน 5 เล่ม

-เอกสารและรูปภาพในการติดบอร์ด

– ร่วมพูดคุย ให้คำปรึกษา กับแฟรนไชส์ซี

-อบรมอาจารย์ ฟรี 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน อบรมที่สำนักงานใหญ่

-อบรมพนักงานประชาสัมพันธ์ ฟรี 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน

อบรมที่สำนักงานใหญ่

-อบรมผู้บริหาร

-เอกสารตำราเรียนเบื้องต้นพร้อมคำตอบ TOEIC, IELTS, TOEFL, CU-TEP,

TU-GET, Business English อย่างละ 1 ชุด

-ข้อสอบวัดระดับ (placement test) พร้อมคำตอบอย่างละ 1 ชุด

-คู่มืออาจารย์ คู่มือพนักงานประชาสัมพันธ์ และคู่มือผู้บริหาร อย่างละ 1 ชุดอื่นๆ

สถาบันสมาร์ทติวเตอร์เป็นที่ติดตลาดของภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่ คืนทุนเร็ว

ขั้นตอนการซื้อแฟรนไซส์

ใบสมัครสำหรับผู้สนใจ แฟรนไชส์ Smart Tutor

1. ชื่อ - นามสกุล

2. ชื่อเล่น

3. เพศ

ชายหญิง

4. ที่อยู่

บ้านเลขที่

หมู่บ้าน

ซอย

ถนน

แขวง/ตำบล

เขต/อำเภอ

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

5. ประวัติการศึกษา (ระบุคณะที่จบ ภาควิชา ปีการศึกษาที่เรียนจบ)

มัธยมปลาย

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

คอร์สการอบรมพิเศษ

6. สถานภาพสมรส


อื่นๆ

7. ชื่อ-สกุล คู่สมรส

8. คู่สมรสอาชีพ


ตำแหน่ง
อายุงาน

9. ลักษณะงานคู่สมรส

10. ตัวคุณอาชีพ


ตำแหน่ง
อายุงาน

11. ลักษณะงานของคุณ

12. ข้อมูลสินทรัพย์หมุนเวียนเงินสดในธนาคาร (ระบุเป็นหน่วยบาท)

13. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ดิน/อาคาร/รถยนต์(ระบุรายละเอียด)

14. ทรัพย์สินรวม

15. เงินเบิกเกินบัญชี/หนี้บัตรเครดิต

16. หนี้สินรวม

17. เหตุผลที่ต้องการมีแฟรนไชส์การศึกษา Smart Tutor

18. รู้จัก Smart Tutor จาก


อื่นๆ

19. ที่มาของเงินที่จะมาลงทุนทำแฟรนไชส์

20. รายได้ที่ต้องการต่อเดือนจากแฟรนไชส์ Smart Tutor

21. สถานที่ที่ต้องการเปิดแฟรนไชส์ (ระบุอำเภอ / จังหวัด)

22. หลักสูตรที่ต้องการเปิดแฟรนไชส์

23. พร้อมเป็นเจ้าของ แฟรนไชส์ Smart Tutor แบบ

Full TimePart Time

24. ถ้าเป็น Part Time คุณมีเวลาให้ Smart Tutor กี่วัน/สัปดาห์

25. ถ้าบริษัท เชิญคุณให้มาสัมภาษ คุณพร้อมจะเปิด แฟรนไชส์ Smart Tutor

ทันทีภายใน 3 เดือนภายใน 6 เดือนภายใน 1 ปี

26. ลงชื่อผู้สนใจแฟนไชส์

รับสมัครตัวแทนจำหน่าย

ธุรกิจการศึกษา ยังมีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง  เนื่องจากเมื่อเปิดประชาคมอาเซียนแล้ว  ทำให้มีการเปิดตลาดแรงงานอย่างเสรี  ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเชียน  เฉพาะแค่ประชากรคนไทย 70 กว่าล้านคน  เมื่อเปิดอาเซียนจะมีประชากรอาเซียนเพิ่มขึ้นเป็น 10 เท่า หรือเท่ากับ 700 ล้านคน  ที่แข่งขันกันเข้าสู่ตลาดแรงงานมากแล้ว แต่เมื่อมีแรงงานจากอาเซียนเข้ามาในตลาด ทำให้งานยิ่งหายากมากขึ้น  ดังนั้นระบบการศึกษาไทยจึงทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ  ส่งผลตามมาทำให้ความต้องการด้านการศึกษา มากขึ้นตามลำดับ   ซึ่งจากผลการสำรวจโดยสถาบันชื่อดังก็ได้ผลออกมาว่า ไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นเช่นไร ธุรกิจกวดวิชาก็เติบโตขันปีละ 5.4 %  ซึ่งก็จะเหมาะกับผู้ประกอบการ หรือ ผู้ที่สนใจที่จะลงทุน    เพราะในแง่ของผู้ปกครอง ย่อมต้องการให้ลูกของตัวเองได้เรียนเก่งๆ และมีความสามารถหลากหลายกันทั้งนั้น  ดังนั้นจะสังเกตุเห็นว่า ช่วงเวลาเลิกเรียน หรือ วันหยุดเสาร์-อาทิตย์  มักจะเห็นผู้ปกครองพาบุตรหลานไปสถาบันสอนพิเศษต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกวดวิชาที่เป็นด้านวิชาการ เช่น คณิตศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  วิทยาศาสตร์    ภาษาไทย  หรือวิชาด้านพัฒนาการต่างๆ เช่น ดนตรี  ศิลปะ   ต่างๆ  ทำให้โรงเรียนกวดวิชาเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว

คุณสมบัติการสมัครตัวแทนขายคอร์สภาษาอังกฤษ Online

1. ต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปีบริบูรณ์ บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์จะต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครอง

2. ผู้ที่ต้องหารายได้เสริมจากงานประจำ โดยการแนะนำผู้สนใจให้แก่เรา

  • ผู้ที่มีหน้าร้านอยู่แล้วแต่อยากหารายได้เสริมและเพิ่มไลน์สินค้าใหม่ๆ
  • ผู้ที่ต้องการมีธุรกิจการศึกษา หรือมีconnection  งานโปรเจค งานราชการ อื่นๆ
  • ผู้ที่ต้องการมีหน้าร้านต้องการมีธุรกิจเป็นของตนเอง
  • ผู้ที่ต้องการเปิดธุรกิจกวดวิชาที่ใช้ทุนน้อย  ความเสี่ยงต่ำ กำไรดี

3.  ค่าสมัคร 5,900 บาท /ปี ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ไม่มีข้อผูกมัดใดๆค่ะ ท่านไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านการขายคอร์ส แค่มีคนรู้จัก ชักนำลูกค้ามา ทางเรามีเจ้าหน้าที่จะตอบคำถาม เมื่อมีการขายได้ ทุกวันที่ 15 จะมีการโอนเงินให้ตัวแทนจำหน่ายทันที 15 %

4. ต้องไม่เป็นบุคคลที่อยู่ระหว่างต้องโทษจำคุก หรือถูกคุมขังในทัณฑสถานใด ๆ หรือเคยได้รับโทษเกี่ยวกับการผลิต (และ/หรือ) การค้าขายสินค้าปลอม โฆษณาเท็จ ประกอบธุรกิจโดยผิดกฎหมาย หนีภาษี (หรือ)หลอกลวงลูกค้า หรือความผิดเกี่ยวกับการหลอกลวงการจัดการสินทรัพย์จัดการสินทรัพย์ในทางมิชอบ หรือครอบครองสินทรัพย์โดยมิชอบ

5. Smart Tutor มีสิทธิเด็ดขาดในการบอกเลิกสถานภาพการเป็นตัวแทนจำหน่าย ในกรณีที่Smart Tutor เห็นว่า (ความเห็นของSmart Tutor ถือเป็นที่สิ้นสุด) การกระทำใดของตัวแทนจำหน่าย และ/หรือคู่สมรสตามนิตินัยหรือตามพฤตินัยของเขา (นั่นคือ ไม่ว่าคู่สมรสนั้นจดทะเบียนหรือไม่) ฝ่าฝืนระเบียบใด ๆ ที่ทำให้ Brand เป็นที่เสียหายเงื่อนไขและสิทธิพิเศษที่จะได้รับ

  1. สมัครเป็นสมาชิกทางบริษัทได้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
  2. เครื่องมือการขายสิทธิ์ในการใช้ชื่อและเครื่องหมายการค้าฟรี    Website , การทำการตลาดจากส่วนกลาง ทั้งระบบ Online ,Offline
  3. มีการฝึกอบรมให้ความรู้คอร์สต่างๆ เพื่อพัฒนาการขาย ฟรี  แต่ถ้าไม่ได้ไม่เป็นไร ทางSmart Tutor มีเจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง คอยตอบคำถามลูกค้าอยู่แล้ว
  4. ไม่จำเป็นต้องสต็อกหนังสือText Book หรือตำราเรียนต่างๆ เลย  เพราะเรามีบริการจัดส่งให้ถึงร้าน หรือ ถึงที่บ้านลูกค้าท่าน
  5. มีทีมงานมืออาชีพ ทั้งทางด้านข้อมูลคอร์สเรียน และทั้งระบบ Online ที่จะคอย support ลูกค้าให้ท่าน อยางมืออาชีพ
  6. ผลตอบแทนกำไร สูงสุด 15 % จากยอดขาย