IELTS

IELTS เป็นการทดสอบทักษะทางด้านภาษาอังกฤษที่จำเป็น หรือการฝึกอบรมที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน ผู้สอบทุกคนจะต้องสอบการฟังและการพูดที่เหมือนกัน ส่วนข้อสอบการอ่านและการเขียน ได้ถูกจัดแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือแบบ Academic และแบบ General Training

การสอบแบบ Academic เพื่อเป็นการทดสอบความพร้อมในการศึกษาต่อในต่างประเทศที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งในระดับ ปริญญาตรีและปริญญาโท

การสอบแบบ General Training เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการวัดความพร้อมเพื่อศึกษาต่อในระดับมัธยม การฝึกอบรมหรือ ทำงานในต่างประเทศที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วข้อสอบจะใช้วัดความรู้ภาษาอังกฤษในระดับ พื้นฐาน และจะไม่ซับซ้อนเหมือนกับ ผู้ที่ต้องการวัดระดับความรู้เพื่อศึกษาต่อ และเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการย้ายถิ่นฐานไปยังประเทศนิวซีแลนด์ หรือ ออสเตรเลีย

IELTS เป็นผลการสอบที่ได้รับการยอมรับและใช้พิจารณา จากสถาบันการศึกษาในประเทศออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร แคนาดา และนิวซีแลนด์ นอกจากนี้ สถาบันการศึกษาในสหรัฐอเมริกา ก็เริ่มยอมรับการพิจารณาผลสอบ IELTS ในการตอบรับนักศึกษาด้วยเช่นกัน และคะแนน IELTS สามารถยื่นคะแนนได้ทุกมหาวิทยาลัยในไทย ซึ่งปัจจุบันบริหารและดำเนินงานโดย The University of Cambridge ESOL Examinations Cambridge ESOL), British Council และ IDP: IELTS Australia

อ่านเพิ่มเติม

โครงสร้างข้อสอบ IELTS (International English Language Testing System) 
ข้อสอบประกอบไปด้วย 4 ส่วนคือ การฟัง การอ่าน การเขียนและการพูด โดยข้อสอบในส่วนของการฟังและการพูด จะเหมือนกันทั้งในแบบ General Training และ Academic จะต่างกันในส่วนของการอ่านและการเขียน

 1. การฟัง: 4 ส่วน 40 ข้อ 30 นาที
 2. การอ่าน (General Training และ Academic): 3 ส่วน 40 ข้อ 60 นาที
 3. การเขียน (General Training และ Academic): 2 บทความ (150 และ 250 คำ) 60 นาที
 4. การพูด: 11-14 นาที

รวมระยะเวลาการสอบทั้งหมด 2 ชั่วโมง 45 นาที

การสอบใน 3 หมวดแรก การฟัง การอ่าน และการเขียน จะต้องสอบภายในวันเดียวกัน โดยไม่มีการหยุดพักระหว่างการสอบ ส่วนวันทดสอบการพูดนั้น ขึ้นอยู่กับศูนย์สอบจะกำหนด โดย จะกระทำการสอบภายใน 7 วัน ก่อนหรือหลังการทดสอบในหมวดอื่นๆ

เอกสารหลักฐานในการลงทะเบียนสอบ IELTS 

 1. IELTS Application form
 2. IELTS หนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา
 3. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ ซึ่งถ่ายภายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน
  ปัจจุบันนี้ได้มีการยกเลิกข้อกำหนดการสอบเดิม ที่กำหนดให้ผู้สอบต้องเว้นระยะเวลาอย่างน้อย 90 วันระหว่างการสอบในแต่ละครั้ง ดังนั้นผู้สมัครจึงสามารถสมัครสอบได้บ่อยครั้งตามที่ต้องการ

วิธีสมัครสอบ IELTS

วิธีสมัครสอบ
สมัครสามารถลงทะเบียนสมัครสอบได้ที่ศูนย์สอบ 4 แห่งในประเทศไทย และ บริษัทตัวแทนของ British Councilอีก 10 แห่ง โดยทาง ProIntered ได้รับแต่งตั้งจากบริติช เคานซิล ให้เป็นศูนย์รับสมัครสอบ IELTS ด้วย ซึ่งวันสอบ IELTS จะกำหนดโดยศูนย์สอบแต่ละแห่ง โดยที่อย่างน้อยจะต้องมีวันสอบ 1 ครั้งต่อเดือน ปัจจุบัน มีศูนย์สอบ IELTS อย่างเป็นทางการจำนวน 4 แห่งในประเทศไทย ดังนี้

ค่าทดสอบ IELTS 6,750 บาท หากสมัครออนไลน์ 6,440 บาท

 1. IDP Education Australia Limited (Thailand):ค่าสอบ 5,700 บาท ชั้น 4 อาคารซีพีทาวเวอร์ 313 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์: +66 (0) 2638 3111 โทรสาร: +66 (0) 2231 0139
  E-mail: ielts@bangkok.idp.com
  Website : www.thailand.idp.com
 2. British Council Bangkok:
  254 จุฬาลงกรณ์ ซอย 64 สยามสแควร์ ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
  โทรศัพท์: +66 (0) 2652 5480 โทรสาร: +66 (0) 2253 5312
  E-mail: ielts@britishcouncil.or.th
  Website : www.britishcouncil.org/th/thailand

สถานที่สอบ โรงแรม แลนด์มาร์ก (Landmark) ยกเว้น วันที่ 9, 23 และ 30 เดือนมกราคม 2553 จะจัดที่โรงแรม อโนมา (Arnoma) มีสอบในวันพฤหัสบดีที่ 3

ผลสอบระดับภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสมัครวีซ่าและการตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร(UKVI)หรือไม่

ข้อสอบ IELTS เป็นหนึ่งในข้อสอบภาษาอังกฤษที่ได้รับการอนุมัติจากกองวีซ่าและการตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร ถ้าคุณต้องการผลสอบ IELTS เพื่อใช้ในการสมัครวีซ่าและการตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร(UKVI) คุณจำเป็นจะต้องสอบ IELTS กับสนามสอบที่ผ่านการรับรองจากกองวีซ่าและการตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร(UKVI) หากต้องการเช็คว่าคุณจำเป็นที่จะต้องสอบ IELTS เพื่อวีซ่า UKVI หรือไม่ และต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษระดับใด สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่https://www.gov.uk/apply-uk-visa

1. IELTS Academic สำหรับวีซ่าและการตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร

ข้อสอบชุดนี้เหมาะสำหรับผู้สอบที่ต้องการศึกษาต่อระดับชั้นปริญญาตรี และปริญญาโท และสำหรับผู้กำลังมองหางานทำในสหราชอาณาจักร ข้อสอบประกอบด้วยการฟัง อ่าน เขียน และพูด จำนวนสถานที่สอบสำหรับ IELTS UKVI Academic แบบ computer base นั้นจะมีเฉพาะที่ กทม  ค่าสมัครสอบ 9860  บาท

วันสอบ

วันสอบ Writing 2560 วันสอบ Speaking 2560 สถานที่สอบ
7 มกราคม (เสาร์) 7 มกราคม โรงแรมแลนด์มาร์คกรุงเทพฯ ชั้น 9
14 มกราคม (เสาร์) 14 มกราคม โรงแรมแลนด์มาร์คกรุงเทพฯ ชั้น 9
21 มกราคม (เสาร์) –
Computer Delivered
21 มกราคม มหาวิทยาลัยพะเยา
ตึกเวฟเพลส ชั้น 8
11 กุมภาพันธ์ (เสาร์) 11 กุมภาพันธ์ โรงแรมแลนด์มาร์คกรุงเทพฯ ชั้น 9
11 กุมภาพันธ์ (เสาร์) –
Computer Delivered
11 กุมภาพันธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ตึกเวฟเพลส ชั้น 8
11 กุมภาพันธ์ (เสาร์) –
Computer Delivered
18 กุมภาพันธ์ โรงแรมแลนด์มาร์คกรุงเทพฯ ชั้น 9
18 กุมภาพันธ์ (เสาร์) 25 กุมภาพันธ์ โรงแรมแลนด์มาร์คกรุงเทพฯ ชั้น 9
25 กุมภาพันธ์ (เสาร์) 4 มีนาคม โรงแรมแลนด์มาร์คกรุงเทพฯ ชั้น 9
4 มีนาคม (เสาร์) 18 มีนาคม โรงแรมแลนด์มาร์คกรุงเทพฯ ชั้น 9
18 มีนาคม (เสาร์) 25 มีนาคม โรงแรมแลนด์มาร์คกรุงเทพฯ ชั้น9
25 มีนาคม (เสาร์) 25 มีนาคม มหาวิทยาลัยพะเยา
ตึกเวฟเพลส ชั้น 8
25 มีนาคม (เสาร์) –
Computer Delivered
8 เมษายน โรงแรมแลนด์มาร์คกรุงเทพฯ ชั้น 9
8 เมษายน (เสาร์) 22 เมษายน โรงแรมแลนด์มาร์คกรุงเทพฯ ชั้น 9
22 เมษายน (เสาร์) 29 เมษายน โรงแรมแลนด์มาร์คกรุงเทพฯ ชั้น 9
29 เมษายน (เสาร์) 6 พฤษภาคม มหาวิทยาลัยพะเยา
ตึกเวฟเพลส ชั้น 8
6 พฤษภาคม (เสาร์) –
Computer Delivered
13 พฤษภาคม โรงแรมแลนด์มาร์คกรุงเทพฯ ชั้น 9
13 พฤษภาคม (เสาร์) 20 พฤษภาคม โรงแรมแลนด์มาร์คกรุงเทพฯ ชั้น 9
20 พฤษภาคม (เสาร์) มหาวิทยาลัยพะเยา
ตึกเวฟเพลส ชั้น 8
27 พฤษภาคม (เสาร์) –
Computer Delivered
27 พฤษภาคม โรงแรมแลนด์มาร์คกรุงเทพฯ ชั้น 9
3 มิถุนายน (เสาร์) 3 มิถุนายน มหาวิทยาลัยพะเยา
ตึกเวฟเพลส ชั้น 8
17 มิถุนายน (เสาร์) –
Computer Delivered
17 มิถุนายน โรงแรมแลนด์มาร์คกรุงเทพฯ ชั้น 9
24 มิถุนายน (เสาร์) 24 มิถุนายน โรงแรมแลนด์มาร์คกรุงเทพฯ ชั้น 9
8 กรกฎาคม (เสาร์) 8 กรกฎาคม โรงแรมแลนด์มาร์คกรุงเทพฯ ชั้น 9
15 กรกฎาคม (เสาร์) 15 กรกฎาคม โรงแรมแลนด์มาร์คกรุงเทพฯ ชั้น 9
29 กรกฎาคม (เสาร์) 29 กรกฎาคม มหาวิทยาลัยพะเยา
ตึกเวฟเพลส ชั้น 8
29 กรกฎาคม (เสาร์) –
Computer Delivered
29 กรกฎาคม โรงแรมแลนด์มาร์คกรุงเทพฯ ชั้น 9
12 สิงหาคม (เสาร์) 12 สิงหาคม โรงแรมแลนด์มาร์คกรุงเทพฯ ชั้น 9
19 สิงหาคม (เสาร์) 19 สิงหาคม มหาวิทยาลัยพะเยา
ตึกเวฟเพลส ชั้น 8
19 สิงหาคม (เสาร์) –
Computer Delivered
19 สิงหาคม โรงแรมแลนด์มาร์คกรุงเทพฯ ชั้น 9
26 สิงหาคม (เสาร์) 26 สิงหาคม โรงแรมแลนด์มาร์คกรุงเทพฯ ชั้น 9
9 กันยายน (เสาร์) 9 กันยายน มหาวิทยาลัยพะเยา
ตึกเวฟเพลส ชั้น 8
9 กันยายน (เสาร์) –
Computer Delivered
9 กันยายน โรงแรมแลนด์มาร์คกรุงเทพฯ ชั้น 9
16 กันยายน (เสาร์) 16 กันยายน โรงแรมแลนด์มาร์คกรุงเทพฯ ชั้น 9
30 กันยายน (เสาร์) 30 กันยายน โรงแรมแลนด์มาร์คกรุงเทพฯ ชั้น 9
14 ตุลาคม (เสาร์) 14 ตุลาคม โรงแรมแลนด์มาร์คกรุงเทพฯ ชั้น 9
21 ตุลาคม (เสาร์) 21 ตุลาคม มหาวิทยาลัยพะเยา
ตึกเวฟเพลส ชั้น 8
21 ตุลาคม (เสาร์) –
Computer Delivered
21 ตุลาคม โรงแรมแลนด์มาร์คกรุงเทพฯ ชั้น 9
28 ตุลาคม (เสาร์) 28 ตุลาคม โรงแรมแลนด์มาร์คกรุงเทพฯ ชั้น 9
4 พฤศจิกายน (เสาร์) 4 พฤศจิกายน โรงแรมแลนด์มาร์คกรุงเทพฯ ชั้น 9
11 พฤศจิกายน (เสาร์) 11 พฤศจิกายน มหาวิทยาลัยพะเยา
ตึกเวฟเพลส ชั้น 8
11 พฤศจิกายน (เสาร์) –
Computer Delivered
11 พฤศจิกายน โรงแรมแลนด์มาร์คกรุงเทพฯ ชั้น 9
25 พฤศจิกายน (เสาร์) 25 พฤศจิกายน โรงแรมแลนด์มาร์คกรุงเทพฯ ชั้น 9
2 ธันวาคม (เสาร์) 2 ธันวาคม โรงแรมแลนด์มาร์คกรุงเทพฯ ชั้น 9
9 ธันวาคม (เสาร์) 9 ธันวาคม โรงแรมแลนด์มาร์คกรุงเทพฯ ชั้น 9
16 ธันวาคม (เสาร์) 16 ธันวาคม มหาวิทยาลัยพะเยา
ตึกเวฟเพลส ชั้น 8
16 ธันวาคม (เสาร์) –
Computer Delivered
16 ธันวาคม  
 

1

2.IELTS General Training สำหรับวีซ่าและการตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร

ข้อสอบชุดนี้เหมาะสำหรับผู้สอบที่ต้องการย้ายถิ่นฐานไปยังสหราชอาณาจักร และสำหรับผู้ที่ได้รับการฝึกฝนและเรียนต่อในระดับอนุปริญญา ข้อสอบประกอบด้วย การทดสอบการฟัง อ่าน เขียน และการพูด

ค่าสมัครสอบ 9860  บาท

วันสอบ Writing 2560 วันสอบ Speaking 2560 สถานที่สอบ
7 มกราคม (เสาร์) 7 มกราคม (เสาร์) โรงแรมแลนด์มาร์คกรุงเทพฯ ชั้น 9
11 กุมภาพันธ์ (เสาร์) 11 กุมภาพันธ์ (เสาร์) โรงแรมแลนด์มาร์คกรุงเทพฯ ชั้น 9
4 มีนาคม (เสาร์) 4 มีนาคม (เสาร์) โรงแรมแลนด์มาร์คกรุงเทพฯ ชั้น 9
8 เมษายน (เสาร์) 8 เมษายน (เสาร์) โรงแรมแลนด์มาร์คกรุงเทพฯ ชั้น 9
29 เมษายน (เสาร์) 29 เมษายน (เสาร์) โรงแรมแลนด์มาร์คกรุงเทพฯ ชั้น 9
13 พฤษภาคม (เสาร์) 13 พฤษภาคม (เสาร์) โรงแรมแลนด์มาร์คกรุงเทพฯ ชั้น 9
3 มิถุนายน (เสาร์) 3 มิถุนายน (เสาร์) โรงแรมแลนด์มาร์คกรุงเทพฯ ชั้น 9
24 มิถุนายน (เสาร์) 24 มิถุนายน (เสาร์) โรงแรมแลนด์มาร์คกรุงเทพฯ ชั้น 9
8 กรกฎาคม (เสาร์) 8 กรกฎาคม (เสาร์) โรงแรมแลนด์มาร์คกรุงเทพฯ ชั้น 9
29 กรกฎาคม (เสาร์) 29 กรกฎาคม (เสาร์) โรงแรมแลนด์มาร์คกรุงเทพฯ ชั้น 9
19 สิงหาคม (เสาร์) 19 สิงหาคม (เสาร์) โรงแรมแลนด์มาร์คกรุงเทพฯ ชั้น 9
9 กันยายน (เสาร์) 9 กันยายน (เสาร์) โรงแรมแลนด์มาร์คกรุงเทพฯ ชั้น 9
30 กันยายน (เสาร์) 30 กันยายน (เสาร์) โรงแรมแลนด์มาร์คกรุงเทพฯ ชั้น 9
14 ตุลาคม (เสาร์) 14 ตุลาคม (เสาร์) โรงแรมแลนด์มาร์คกรุงเทพฯ ชั้น 9
28 ตุลาคม (เสาร์) 28 ตุลาคม (เสาร์) โรงแรมแลนด์มาร์คกรุงเทพฯ ชั้น 9
11 พฤศจิกายน (เสาร์) 11 พฤศจิกายน (เสาร์) โรงแรมแลนด์มาร์คกรุงเทพฯ ชั้น 9
2 ธันวาคม (เสาร์) 2 ธันวาคม (เสาร์) โรงแรมแลนด์มาร์คกรุงเทพฯ ชั้น 9
16 ธันวาคม (เสาร์) 16 ธันวาคม (เสาร์) โรงแรมแลนด์มาร์คกรุงเทพฯ ชั้น 9

 

3.IELTS Life Skills A1

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสมัครวีซ่าคู่หมั้น คู่สมรส และครอบครัว แห่งสหราชอาณาจักร ข้อสอบประกอบด้วยการฟัง และการพูดข้อสอบชุดนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการผลทดสอบทักษะภาษาอังกฤษในด้านการพูดและการฟัง เพื่อใช้สมัครวีซ่าคู่หมั้น คู่สมรส และครอบครัว แห่งสหราชอาณาจักร

 • ระดับ A1 ตามกรอบมาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษาจากประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป (Common European Framework of Reference หรือ CEFR) เทียบเท่ากับ ระดับ 1 ของการทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่นๆ ตามมาตรฐานของ National Qualification Framework (NQF)
 • ข้อสอบประกอบด้วยการทดสอบการฟังและการพูด

ค่าสมัครสอบ7395 บาท

วันสอบ Listening 2560 วันสอบ Speaking 2560 สถานที่สอบ
12 มกราคม (พฤหัสบดี) 12 มกราคม (พฤหัสบดี) โรงแรมแลนด์มาร์คกรุงเทพฯ ชั้น 7
15 มกราคม (อาทิตย์) 15 มกราคม (อาทิตย์) โรงแรมแลนด์มาร์คกรุงเทพฯ ชั้น 7
4 กุมภาพันธ์ (เสาร์) 4 กุมภาพันธ์ (เสาร์) โรงแรมแลนด์มาร์คกรุงเทพฯ ชั้น 7
19 กุมภาพันธ์ (อาทิตย์) 19 กุมภาพันธ์ (อาทิตย์) โรงแรมแลนด์มาร์คกรุงเทพฯ ชั้น 7
2 มีนาคม (พฤหัสบดี) 2 มีนาคม (พฤหัสบดี) โรงแรมแลนด์มาร์คกรุงเทพฯ ชั้น 7
16 มีนาคม (พฤหัสบดี) 16 มีนาคม (พฤหัสบดี) โรงแรมแลนด์มาร์คกรุงเทพฯ ชั้น 7
20 เมษายน (พฤหัสบดี) 20 เมษายน (พฤหัสบดี) โรงแรมแลนด์มาร์คกรุงเทพฯ ชั้น 7
27 พฤษภาคม (เสาร์) 27 พฤษภาคม (เสาร์) โรงแรมแลนด์มาร์คกรุงเทพฯ ชั้น 7
8 มิถุนายน (พฤหัสบดี) 8 มิถุนายน (พฤหัสบดี) โรงแรมแลนด์มาร์คกรุงเทพฯ ชั้น 7
20 กรกฎาคม (พฤหัสบดี) 20 กรกฎาคม (พฤหัสบดี) โรงแรมแลนด์มาร์คกรุงเทพฯ ชั้น 7
4 สิงหาคม (ศุกร์) 4 สิงหาคม (ศุกร์) โรงแรมแลนด์มาร์คกรุงเทพฯ ชั้น 7
31 สิงหาคม (พฤหัสบดี) 31 สิงหาคม (พฤหัสบดี) โรงแรมแลนด์มาร์คกรุงเทพฯ ชั้น 7
17 กันยายน (อาทิตย์) 30 กันยายน (อาทิตย์) โรงแรมแลนด์มาร์คกรุงเทพฯ ชั้น 7
26 กันยายน (พฤหัสบดี) 26 กันยายน (พฤหัสบดี) โรงแรมแลนด์มาร์คกรุงเทพฯ ชั้น 7
23 พฤศจิกายน (พฤหัสบดี) 23 พฤศจิกายน (พฤหัสบดี) โรงแรมแลนด์มาร์คกรุงเทพฯ ชั้น 7
17 ธันวาคม (อาทิตย์) 17 ธันวาคม (อาทิตย์) โรงแรมแลนด์มาร์คกรุงเทพฯ ชั้น 7

 

4.IELTS Life Skills B1

ข้อสอบชุดนี้สำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสมัครขอวีซ่าพลเมืองแห่งสหราชอาณาจักร เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ในการสมัครขอวีซ่าพลเมืองแห่งสหราชอาณาจักร ข้อสอบประกอบด้วยการฟัง และการพูด

 • ระดับ B1 ตามกรอบมาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษาจากประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป (Common European Framework of Reference หรือ CEFR) เที่ยบเท่ากับ ระดับ 3 ของการทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่นๆ ตามมาตรฐานของ National Qualification Framework (NQF)
 • ข้อสอบประกอบด้วยการทดสอบการฟังและการพูด

ค่าสมัครสอบ 7395 บาท

วันสอบ Listening 2560 วันสอบ Speaking 2560 สถานที่สอบ
12 มกราคม (พฤหัสบดี) 12 มกราคม (พฤหัสบดี) โรงแรมแลนด์มาร์คกรุงเทพฯ ชั้น 7
15 มกราคม (อาทิตย์) 15 มกราคม (อาทิตย์) โรงแรมแลนด์มาร์คกรุงเทพฯ ชั้น 7
4 กุมภาพันธ์ (เสาร์) 4 กุมภาพันธ์ (เสาร์) โรงแรมแลนด์มาร์คกรุงเทพฯ ชั้น 7
19 กุมภาพันธ์ (อาทิตย์) 19 กุมภาพันธ์ (อาทิตย์) โรงแรมแลนด์มาร์คกรุงเทพฯ ชั้น 7
2 มีนาคม (พฤหัสบดี) 2 มีนาคม (พฤหัสบดี) โรงแรมแลนด์มาร์คกรุงเทพฯ ชั้น 7
16 มีนาคม (พฤหัสบดี) 16 มีนาคม (พฤหัสบดี) โรงแรมแลนด์มาร์คกรุงเทพฯ ชั้น 7
20 เมษายน (พฤหัสบดี) 20 เมษายน (พฤหัสบดี) โรงแรมแลนด์มาร์คกรุงเทพฯ ชั้น 7
27 พฤษภาคม (เสาร์) 27 พฤษภาคม (เสาร์) โรงแรมแลนด์มาร์คกรุงเทพฯ ชั้น 7
8 มิถุนายน (พฤหัสบดี) 8 มิถุนายน (พฤหัสบดี) โรงแรมแลนด์มาร์คกรุงเทพฯ ชั้น 7
20 กรกฎาคม (พฤหัสบดี) 20 กรกฎาคม (พฤหัสบดี) โรงแรมแลนด์มาร์คกรุงเทพฯ ชั้น 7
4 สิงหาคม (ศุกร์) 4 สิงหาคม (ศุกร์) โรงแรมแลนด์มาร์คกรุงเทพฯ ชั้น 7
31 สิงหาคม (พฤหัสบดี) 31 สิงหาคม (พฤหัสบดี) โรงแรมแลนด์มาร์คกรุงเทพฯ ชั้น 7
17 กันยายน (อาทิตย์) 30 กันยายน (อาทิตย์) โรงแรมแลนด์มาร์คกรุงเทพฯ ชั้น 7
26 กันยายน (พฤหัสบดี) 26 กันยายน (พฤหัสบดี) โรงแรมแลนด์มาร์คกรุงเทพฯ ชั้น 7
23 พฤศจิกายน (พฤหัสบดี) 23 พฤศจิกายน (พฤหัสบดี) โรงแรมแลนด์มาร์คกรุงเทพฯ ชั้น 7
17 ธันวาคม (อาทิตย์) 17 ธันวาคม (อาทิตย์) โรงแรมแลนด์มาร์คกรุงเทพฯ ชั้น 7

 

Visa description CEFR level requiredระดับภาษาCEFR ที่ต้องใช้ Skills IELTS UKVI test and score required
Tier 1 (General) visa

วีซ่า Tier 1 ประเภททั่วไป

C1 Reading, Writing Speaking and Listening อ่าน  เขียน พูดและฟัง 7.0 overall, and for each of the four skills.

IELTS รวมทุกทักษะ และคะแนนในแต่ละทักษะ ทั้ง 4 ทักษะ – Band 7.0

Tier 1 (Exceptional Talent) visa B1 Reading, Writing Speaking and Listening

อ่าน  เขียน พูดและฟัง

4.0 overall, and for each of the four skills.

IELTS รวมทุกทักษะ และคะแนนในแต่ละทักษะ ทั้ง 4 ทักษะ – 4.0

Tier 1 (Entrepreneur) visa B1 Reading, Writing Speaking and Listening 4.0 overall, and for each of the four skills.

IELTS รวมทุกทักษะ และคะแนนในแต่ละทักษะ ทั้ง 4 ทักษะ – 4.0

Tier 1 (Graduate Entrepreneur) visa B1 Reading, Writing Speaking and Listening 4.0 overall, and for each of the four skills.

IELTS รวมทุกทักษะ และคะแนนในแต่ละทักษะ ทั้ง 4 ทักษะ – 4.0

Tier 2 (General) visa B1 Reading, Writing Speaking and Listening 4.0 overall, and for each of the four skills.

IELTS รวมทุกทักษะ และคะแนนในแต่ละทักษะ ทั้ง 4 ทักษะ – 4.0

Tier 2 (Sportsperson) visa A1 Reading, Writing Speaking and Listening 4.0 overall, and for each of the four skills.

IELTS รวมทุกทักษะ และคะแนนในแต่ละทักษะ ทั้ง 4 ทักษะ – 4.0

Tier 2 (Minister of Religion) visa B2 Reading, Writing Speaking and Listening 5.5 overall, and for each of the four skills.

IELTS รวมทุกทักษะ และคะแนนในแต่ละทักษะ ทั้ง 4 ทักษะ – 5.5

Tier 4 (General) student visa – below degree level

*only when required

B1 Reading, Writing Speaking and Listening 4.0 overall, and for each of the four skills.

IELTS รวมทุกทักษะ และคะแนนในแต่ละทักษะ ทั้ง 4 ทักษะ – 4.0

Tier 4 (General) student visa – degree level and above

*only when required

B2 Reading, Writing Speaking and Listening 5.5 overall, and for each of the four skills.

IELTS รวมทุกทักษะ และคะแนนในแต่ละทักษะ ทั้ง 4 ทักษะ – 5.5

Family, Spouse or Partner visa A1 Speaking and Listening Life Skills at A1-Pass.

ผ่าน IELTS Life Skills ในระดับ A1

Citizenship / Settlement visa B1 Speaking and Listening Life Skills at B1-Pass.

ผ่าน IELTS Life Skills ในระดับ B1

 

 1. IELTS เป็นที่ยอมรับโดย UKVI ที่ระดับคะแนน Band 4.0 และข้างต้น เทียบเท่ากับระดับ B1 ใน CEFR
 2. UKVI จะยอมรับการทดสอบในรายการ SELT หรือ การทดสอบที่จัดโดย Ofqual (Office of Qualifications and Examinations Regulation) สำหรับการตรวจคนเข้าเมือง สำหรับการสอบประเภทนี้ จะต้องครอบคลุมการพูดและการฟังในระดับ B1
 3. คะแนนดังกล่าวข้างต้นสำหรับประเภท TIER4 เป็นข้อบังคับของ UKVI มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาต่างๆ อาจจะกำหนดให้นักศึกษาส่งผลทดสอบที่มีระดับคะแนนที่สูงกว่าสำหรับหลักสูตรที่นักศึกษาท่านนั้นๆ ต้องการสมัคร กรุณาตรวจสอบข้อกำหนดเรื่องระดับคะแนนสำหรับหลักสูตรของคุณกับทางสถาบันการศึกษาด้วยค่ะ

โปรดรับทราบว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการใช้งานของ IELTS โดยผู้คนจากสหภาพยุโรป เขตเศรษฐกิจยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ และ “ประเทศส่วนใหญ่ที่พูดภาษาอังกฤษ” ตามที่กำหนดโดยสำนักงานสหราชอาณาจักร

เพิ่มเติม: สำหรับผู้ที่ประสงค์จะสมัครขอวีซ่านักศึกษาประเภท Tier 4 เพื่อเข้าเรียนกับผู้สนับสนุนที่น่าเชื่อถือสูง (Highly Trusted Sponsor, HTS) เพื่อมาศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรี จะต้องมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามระดับที่สถาบันกำหนดไว้ มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยทุกแห่งของอังกฤษยอมรับผลการทดสอบของ IELTS ซึ่งหมายความว่านักศึกษาสามารถสมัครขอเข้าเรียนได้โดยใช้ผลการทดสอบ IELTS จากสถานที่ให้บริการทดสอบ IELTS แห่งใดก็ได้จำนวน 1,000 แห่งทั่วโลก ยกเว้นในกรณีที่สถาบันดังกล่าวมีข้อกำหนดเพิ่มเติมของตนเอง โปรดตรวจสอบข้อมูลกับ

คอร์ส Basic IELTS

Basic IELTS 36 ชั่วโมง 

รายละเอียดคอร์ส

เหมาะสำหรับผู้เรียนที่พื้นฐานภาษาอังกฤษไม่ดี หรือทิ้งภาษาอังกฤษมานานแล้ว หรือเคยสอบ IELTS มาแล้วไม่ถึง 5.0 คอร์สนี้
คอร์สนี้มุ่งเน้นการการเรียนรู้ความเข้าใจพื้นฐานด้านโครงสร้างภาษาอังกฤษ ไวยากรณ์เบื้องต้นตั้งแต่ระดับคำ ถึงระดับประโยคซับซ้อนได้  วิธีเดาความหมายศัพท์ ตลอดถึงการอธิบายกราฟขึ้นกราฟลง วิธีการอธิบายกราฟการเขียนบทความ 150 คำ 20นาที

***หากเรียนคอร์ส Basic IELTS จบ สามารถลงเรียนคอร์ส Advanced IELTS ได้เลยค่ะ ***

ผู้เรียนสามารถใช้หลักพื้นฐานไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในการแต่งประโยคได้

– ผู้เรียนสามารถเขียนอธิบายกราฟแบบสั้นๆ 150 คำ 20

– ผู้เรียนสามารถเขียนบทความ 150 คำ 20 นาทีได้

 

ตารางเรียน 

คอร์สเรียน  Basic IELTS  36 hrs เวลา
วันอังคาร,พุธ ,พฤหัสบดี , ศุกร์ , เสาร์ , อาทิตย์ (กลุ่ม) 10.00-17.00
วันเสาร์และอาทิตย์  (กลุ่ม) 10.00-17.00
กำหนดวันเวลาเรียนเองได้  (private)  ในช่วง (10.00-13.00) ,(14.00-17.00) ,(18.00-21.00)
กำหนดวันเวลาเรียนเองได้  ออนไลน์

 

Basic IELTS  จำนวน (ชั่วโมง) คอร์สเรียน อัตราค่าเรียน
Basic IELTS  (ออนไลน์) 36 เรียนออนไลน์ 10,000
Basic IELTS  (Group) 36 เรียนเป็นกลุ่ม 13,500
Basic IELTS  (Private) 36 ตัวต่อตัว 21,600

คอร์ส Advanced IELTS

Advanced IELTS 60 ชั่วโมง 

รายละเอียดคอร์ส

เหมาะสำหรับผู้เรียนที่พื้นฐานภาษาอังกฤษดี  หรือเคยสอบ IELTS มาแล้วได้  5.0  คอร์สนี้เน้นการเรียนเพื่อสอบให้ได้ Band สูงๆ อาจารย์จะสอน ทำข้อสอบเป็นหลักค่ะ  ครอบคลุมทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน 

-Reading สอนการอ่าน แบบ SKimming ,Scanning โดยไม่ต้องเสียเวลาอ่านทั้งหมด ก็สามารถทำข้อสอบได้ถูกต้องแม่นยำ

-Listening : อาจารย์จะสอน การจับ Keyword ในการฟัง โดยไม่จำเป็นต้องฟังรู้เรื่องทั้งหมด

-Writing :  Writing เขียนอย่างไรถึงจะได้งานเขียนที่มีคุณภาพที่สุด”จะมีอาจารย์คอยแนะและตรวจ Writing ทีละคน สามารถฝึกเขียนแล้วให้อาจารย์ตรวจได้ตลอด

Speaking : เรียนกับอาจารย์ต่างชาติ ที่เข้าใจหัวใจคนไทย สามารถฝึกออกเสียง ได้ชัดเจนกับอาจารย์ ได้เลย วิธีตอบ Ielts พาร์ท Speaking อย่างไรให้ได้คะแนนเยอะ Band สูง

***คอร์ส Advanced IELTS การันตรีผลที่ 6.5***

เป้าหมาย: 

– ผู้เรียนสามารถพัฒนาความสามารถและทักษะในการฟัง การจับข้อความและใจความบทสนทนา บทพูดต่าง ๆ

-ผู้เรียนสามารถพัฒนาความสามารถสอนทักษะการอ่านเทคนิคการอ่านบทความให้ได้ใจความอย่างรวดเร็วให้สามารถจับใจความสำคัญ สรุปข้อมูล วิเคราะห์หลักเหตุผล พิจารณาความหมายของคำศัพท์ 

– ผู้เรียนสามารถจะฝึกสร้างประโยคสั้นๆ และค่อยๆ ฝึกเขียน essay ทั้งเรื่องสั้น (150 คำ) และเรื่องยาว 250 คำ โดยสอน step by step อธิบายกราฟแบบสั้นๆ  150  คำ  20  นาทีได้
– ผู้เรียนสามารถสนทนาภาษาอังกฤษที่จำเป็นต้องใช้ในการสอบ  IELTS

ตารางเรียน 

คอร์สเรียน Advanced IELTS  60 hrs เวลา
วันจันทร์ ,อังคาร,พุธ ,พฤหัสบดี , ศุกร์ (กลุ่ม) 10.00-17.00
วันเสาร์และอาทิตย์  (กลุ่ม) 10.00-17.00
กำหนดวันเวลาเรียนได้  (private)  ในช่วง (10.00-13.00) ,(14.00-17.00) ,(18.00-21.00)
กำหนดวันเวลาเรียนเองได้  ออนไลน์

 

 

Advanced IELTS  จำนวน (ชั่วโมง) คอร์สเรียน อัตราค่าเรียน
Advanced IELTS  (ออนไลน์) 60 เรียนออนไลน์ 13,500
Advanced IELTS  (Group) 60 เรียนเป็นกลุ่ม 16,500
Advanced IELTS  (Private) 60 ตัวต่อตัว 36,000

 

**แจก Text book ฟรี  2  เล่ม   การันตรีผล  6.5   รับรองผล  2  ปี**

น้องที่จะเข้าเรียนAssumption University (ABAC) หรือมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โปรดฟังทางนี้ค่ะ

เด็ก ABAC ทุกคณะต้องเรียน English 4 ตัว ซึ่งใช้เวลาเรียน 4 เทอม คือ วิชา Eng1-4 ค่าลงทะเบียนวิชาละ 3 หน่วยกิต 17,000 เด็กเอแบคส่วนใหญ่ไม่ผ่าน ทำให้เรียนไม่จบ 4 ปี และต้องลงเรียน ซ้ำๆไป ซึ่งทำให้เสียเงินหลายรอบต้องลงทุกเทอมด้วย ถ้าไม่ผ่าน แล้วEng I,Eng II, Eng III ,EngIV  เป็นวิชาบังคับด้วยแล้ว คือต้อลงจนกว่าจะผ่าน เพราะถ้าไม่ผ่าน จะไม่สามารถลงทะเบียนวิชาอื่นได้ สามารถนำคะแนน IELTS ยื่นข้ามไม่ต้องเรียน Eng 1-4 ถ้าได้ 7./9 Eng1-4 จะได้ A หมด แต่ก็ต้องจ่ายตังค่าลงทะเบียน 17,000 นะคะ จะเป็นการดีกว่าไหม ถ้าเราย่นเวลาที่เรียน Eng I- IV ซึ่งใช้เวลา 4 เทอม หรือ 2 ปี มาเรียน IELTS แทน ซึ่งไช้เวลา ไม่ถึง 3 เดือน และก็สามารถเอาคะแนน IELTS มายื่นแทนได้ดังนี้

abac

ประกาศจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

 

TOEFL / IELTS SCORES / BAND AND EQUIVALENT ENGLISH GRADES