TOEIC TOEFL IELTSเรียนIELTS ไอเอล สอบIELTS ไอเอล
 
 

สมัครเรียนIELTS วันเรียนIELTS

 

IELTS เป็นการทดสอบทักษะทางด้านภาษาอังกฤษที่จำเป็น ต้องใช้สำหรับการศึกษาต่อ หรือการฝึกอบรมที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน ผู้สอบทุกคนจะต้องสอบการฟังและการพูดที่เหมือนกัน ส่วนข้อสอบการอ่านและการเขียน ได้ถูกจัดแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือแบบ Academic และแบบ General Training

-การสอบแบบ Academic เป็นการสอบสำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

-การสอบแบบ General Training เป็นการสอบสำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อในสายอาชีพหรือการฝึกงาน วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี ระดับมัธยมศึกษา หลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรฝึกอบรมต่างๆ
" IELTS รับรองผล 6.5 เรียนซ้ำฟรี Basic + Advance IELTS 96 ชั่วโมงเพียง 34,500บาท ส่งสอบฟรี กับ IELTS IDP 6,000
สอนสด โดยอาจารย์ไทย -ฝรั่ง กลุ่มเล็ก 10-15 ท่าน ไม่ถึง6.5 เรียนซ้ำฟรี นักเรียน SMART TUTOR ได้ 7.0 เยอะที่สุดในประเทศไทย "

เพื่อการศึกษาต่อ (ACADEMIC modules)เพื่อเป็นการทดสอบความพร้อมในการศึกษาต่อในต่างประเทศที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งในระดับ ปริญญาตรีและปริญญาโท

เพื่อการฝึกอบรม (GENERAL TRAINING เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการวัดความพร้อมเพื่อศึกษาต่อในระดับมัธยม การฝึกอบรมหรือ ทำงานในต่างประเทศที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วข้อสอบจะใช้วัดความรู้ภาษาอังกฤษในระดับ พื้นฐาน และจะไม่ซับซ้อนเหมือนกับ ผู้ที่ต้องการวัดระดับความรู้เพื่อศึกษาต่อ และเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการย้ายถิ่นฐานไปยังประเทศนิวซีแลนด์ หรือ ออสเตรเลีย

IELTS เป็นผลการสอบที่ได้รับการยอมรับและใช้พิจารณา จากสถาบันการศึกษาส่วนใหญ่ในประเทศออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร แคนาดา และนิวซีแลนด์ นอกจากนี้ สถาบันการศึกษาในสหรัฐอเมริกา ก็เริ่มยอมรับการพิจารณาผลสอบ IELTS ในการตอบรับนักศึกษาด้วยเช่นกัน ซึ่งปัจจุบันบริหารและดำเนินงานโดย The University of Cambridge ESOL Examinations Cambridge ESOL), British Council และ IDP: IELTS Australia

โครงสร้างข้อสอบ IELTS

IELTS (International English Language Testing System)

โครงสร้างข้อสอบ
ข้อสอบประกอบไปด้วย 4 ส่วนคือ การฟัง การอ่าน การเขียนและการพูด โดยข้อสอบในส่วนของการฟังและการพูด จะเหมือนกันทั้งในแบบ General Training และ Academic สำหรับข้อสอบในส่วนของการอ่านและการเขียน จะแตกต่างกันสำหรับในแบบ General Training และ Academic
1. การฟัง: 4 ส่วน 40 ข้อ 30 นาที
2. การอ่าน (General Training และ Academic): 3 ส่วน 40 ข้อ 60 นาที
3. การเขียน (General Training และ Academic): 2 บทความ (150 และ 250 คำ) 60 นาที
4. การพูด: 11-14 นาที

รวมระยะเวลาการสอบทั้งหมด 2 ชั่วโมง 45 นาที

การสอบใน 3 หมวดแรก การฟัง การอ่าน และการเขียน จะต้องสอบภายในวันเดียวกัน โดยไม่มีการหยุดพักระหว่างการสอบ ส่วนวันทดสอบการพูดนั้น ขึ้นอยู่กับศูนย์สอบจะกำหนด โดย จะกระทำการสอบภายใน 7 วัน ก่อนหรือหลังการทดสอบในหมวดอื่นๆ

เอกสารหลักฐานในการลงทะเบียนสอบ IELTS

1.IELTS Application form
2.IELTS หนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา
3.รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ ซึ่งถ่ายภายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน
ปัจจุบันนี้ได้มีการยกเลิกข้อกำหนดการสอบเดิม ที่กำหนดให้ผู้สอบต้องเว้นระยะเวลาอย่างน้อย 90 วันระหว่างการสอบในแต่ละครั้ง ดังนั้นผู้สมัครจึงสามารถสมัครสอบได้บ่อยครั้งตามที่ต้องการ

วิธีสมัครสอบ IELTS

วิธีสมัครสอบ
สมัครสามารถลงทะเบียนสมัครสอบได้ที่ศูนย์สอบ 4 แห่งในประเทศไทย และ บริษัทตัวแทนของ British Councilอีก 10 แห่ง โดยทาง ProIntered ได้รับแต่งตั้งจากบริติช เคานซิล ให้เป็นศูนย์รับสมัครสอบ IELTS ด้วย ซึ่งวันสอบ IELTS จะกำหนดโดยศูนย์สอบแต่ละแห่ง โดยที่อย่างน้อยจะต้องมีวันสอบ 1 ครั้งต่อเดือน ปัจจุบัน มีศูนย์สอบ IELTS อย่างเป็นทางการจำนวน 4 แห่งในประเทศไทย ดังนี้


ค่าทดสอบ IELTS 6,750 บาท หากสมัครออนไลน์ 6,440 บาท


1. IDP Education Australia Limited (Thailand): ค่าสอบ 5,700 บาท ชั้น 4 อาคารซีพีทาวเวอร์ 313 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์: +66 (0) 2638 3111 โทรสาร: +66 (0) 2231 0139
E-mail: ielts@bangkok.idp.com
Website : www.thailand.idp.com

2. British Council Bangkok:
254 จุฬาลงกรณ์ ซอย 64 สยามสแควร์ ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: +66 (0) 2652 5480 โทรสาร: +66 (0) 2253 5312
E-mail: ielts@britishcouncil.or.th
Website : www.britishcouncil.org/th/thailandสถานที่สอบ โรงแรม แลนด์มาร์ก (Landmark) ยกเว้น วันที่ 9, 23 และ 30 เดือนมกราคม 2553 จะจัดที่โรงแรม อโนมา (Arnoma) มีสอบในวันพฤหัสบดีที่ 3

IDP Test Schedule
ตารางสอบ IELTS IDP ปี 2016

British Test Schedule
ตารางสอบ IELTS ปี 2016

1.โทรสอบถามคอร์สที่จะลงว่าเต็มหรือยัง โดยดูรอบเรียนได้จากหน้าตารางติว IELTS
Tel :: (02)938-4568 ,(02)938-7241, (086)310-1013
เวลาเปิดทำการ จันทร์ -อาทิตย์ 9.00-18.00 น.

ถ้านอกเวลา office กรุณาโทรเข้าที่ (086)310-1013(เปิดตลอด 24 ชั่วโมง)

2.จะสมัครเรียนที่สถาบัน หรือ ส่งใบสมัครทาง E-mail : info@thesmarttutor.com

3.โทรแจ้งว่าได้ส่งใบสมัีครแล้ว ทาง TST จะส่งแบบทดสอบ IELTS ให้ท่าน โดยแบบทดสอบจะทดสอบ ความรู้ IELTS 2.ท่านทำการทดสอบตัวเองตามแบบทดสอบที่ได้ ถ้าผลคะแนน 60 % ให้เรียน Advance IELTS ได้เลย ถ้ายังไม่ถึง 60 % แนะนำให้ลงคอร์ส BASIC ก่อนค่ะ

ในส่วนของ ปูพื้น Basic IELTS นี้ผู้เรียน จะได้เรียนในส่วนของ GRAMMAR ทั้งหมด ที่่จำเป็นต่อการใช้เขียน
โดยช่วงแรก จะหัดเติมคำในช่องว่างให้ประโยคสมบรูณ์ และต่อมาจะฝึกสร้างประโยคสั้นๆ และค่อยๆ ฝึกเขียน essay ทั้งเรื่องสั้น (150 คำ) และเรื่องยาว 250 คำ โดยสอน step by step เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ต้องการ Part Writing ให้ได้คแนนดีๆ Band 7-9 ขึ้นไป

โดยในส่วนนี้ทุกท่าน ที่ลงเรียนในส่วน Basic IELTS จะได้เรียนตัว-ต่อตัว เพื่อช่วยน้องๆปรับ แก้ไขจุดปกพร่องในการเขียน essay เป็นรายบุคคล ท่านสามารถ เลือก วัน-เวลาเรียนได้เอง สามารถเลือกได้วันละ 3 หรือ 6 ชั่วโมง ก็ได้ โดยเลือกช่วงเวลาเรียนได้ทุกวัน

จันทร์-อาทิตย์ ตั่งแต่ 9.00-21.00
4.วิธีการชำระเงิน

  1. โอนเงินผ่านธนาคาร ตามเลขที่บัญชีข้างล่างนี้ (บัญชีเป็นประเภทออมทรัพย์ ทุกบัญชี)
  2. ชำระด้วยบัตรเครดิต VISA, MASTERCARD ที่สถาบัน smart tutor ได้เลยค่ะ
  3. (ไม่รับเงินสดที่ เคาเตอร์ นะคะ)
ธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี สาขา
ไทยพาณิชย์ (SCB) 401-0-56556-5 อรทัย ตันติสุข Lotusวังหิน
กสิกรไทย(KBank) 732-2-57831-2 อรทัย ตันติสุข The Mall บางกะปิ
กรุงเทพ (BKK) 156-4-96325-2 อรทัย ตันติสุข คลองจั่น
กรุงศรีอยุธยา 106-1-33016-5 บริษัท .สมาร์ท ติวเตอร์ จำกัด ยูเนี่่ยนมอลล์ ลาดพร้าว5.เมื่อมีการโอนเงินเข้ามา กรุณาscan slip การโอนเงินแนบมาพร้อมกับใบสมัคร หรือส่ง Fax (02)938-4568 ส่งถึงคุณอรทัย ตันติสุข

6.สถาบัน The Smart Tutor ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินแก่ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

คุณต้องการผลสอบระดับภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสมัครวีซ่าและการตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร(UKVI)หรือไม่ 

ข้อสอบ IELTS เป็นหนึ่งในข้อสอบภาษาอังกฤษที่ได้รับการอนุมัติจากกองวีซ่าและการตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร ถ้าคุณต้องการผลสอบ IELTS เพื่อใช้ในการสมัครวีซ่าและการตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร(UKVI) คุณจำเป็นจะต้องสอบ IELTS กับสนามสอบที่ผ่านการรับรองจากกองวีซ่าและการตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร(UKVI)

หากต้องการเช็คว่าคุณจำเป็นที่จะต้องสอบ IELTS เพื่อวีซ่า UKVI หรือไม่ และต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษระดับใด สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กองวีซ่าและการตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร

เพิ่มเติม: ถ้าคุณต้องการจะสมัครขอวีซ่านักศึกษาประเภท Tier 4 เพื่อเข้าเรียนกับผู้สนับสนุนที่น่าเชื่อถือสูง (Highly Trusted Sponsor, HTS) โปรดตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยลงทะเบียนอย่างเป็นทางการก่อนที่จะทำการสมัคร

IELTS Academic สำหรับวีซ่าและการตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร

ข้อสอบชุดนี้เหมาะสำหรับผู้สอบที่ต้องการศึกษาต่อระดับชั้นปริญญาตรี และปริญญาโท และสำหรับผู้กำลังมองหางานทำในสหราชอาณาจักร ข้อสอบประกอบด้วย การทดสอบการฟัง อ่าน เขียน และการพูด

ค่าสมัครสอบ 11,880 บาท
     

IELTS General Training สำหรับวีซ่าและการตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร

ข้อสอบชุดนี้เหมาะสำหรับผู้สอบที่ต้องการย้ายถิ่นฐานไปยังสหราชอาณาจักร และสำหรับผู้ที่ได้รับการฝึกฝนและเรียนต่อในระดับอนุปริญญา ข้อสอบประกอบด้วย การทดสอบการฟัง อ่าน เขียน และการพูด

ค่าสมัครสอบ 11,880 บาท
        

IELTS Life Skills A1

ข้อสอบชุดนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการผลทดสอบทักษะภาษาอังกฤษในด้านการพูดและการฟัง เพื่อใช้สมัครวีซ่าคู่หมั้น คู่สมรส และครอบครัว แห่งสหราชอาณาจักร

ระดับ A1 ตามกรอบมาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษาจากประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป (Common European Framework of Reference หรือ CEFR) เทียบเท่ากับ ระดับ 1 ของการทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่นๆ ตามมาตรฐานของ National Qualification Framework (NQF)

ข้อสอบประกอบด้วยการทดสอบการฟังและการพูด

ค่าสมัครสอบ 8,910 บาท


IELTS Life Skills B1

ข้อสอบชุดนี้สำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสมัครขอวีซ่าพลเมืองแห่งสหราชอาณาจักร

ระดับ B1 ตามกรอบมาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษาจากประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป (Common European Framework of Reference หรือ CEFR) เที่ยบเท่ากับ ระดับ 3 ของการทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่นๆ ตามมาตรฐานของ National Qualification Framework (NQF) 

ข้อสอบประกอบด้วยการทดสอบการฟังและการพูด

ค่าสมัครสอบ 8,910 บาท
คลิกเพื่อลงทะเบียน
ตรวจสอบคะแนนที่ต้องการ

                      ------------------------------------------------------------------------------------------------  

เป็นวิทยากรรับเชิญตามโรงเรียน/มหาลัย

สถาบัน The Smart Tutorได้เป็นวิทยากรรับเชิญจากโรงเรียนชั้นนำมากมาย เช่น โรงเรียนบดินทร์เดชา โรงเรียนหอวัง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า โรงเรียนศึกษานารี โรงเรียนบางกะปิ ในการบรรยายการสอบตรงเข้ามหาวิทยาลัย จุฬา ธรรมศาสตร์ มหิดล มศว อีกทั้งยังเป็นอาจารย์พิเศษสอนคณิตศาสตร์ GAT,PAT,ม.ปลาย ที่จะนำไปสอบแอดมิชัน และสอบตรงเข้า Smart I ธรรมศาสตร์, CU-AAT,SAT ,CU-BEST,CU-TEP,CU-AAT และเป็นอาจารย์พิเศษของมหาลัยชั้นนำสอนวิชา Calculus ,Math Engineer read more

Smart Tutor เป็นสถาบันกวดวิชาอันดับหนึ่ง รับรองผล 100% เปิดสอนวิชา SMART I ,SMART II , CU-BEST , GMAT , MATH เตรียมสอบป.โท,SAT, TOEFL-iBT ,MBA ,IELTS,GRE ,TOEIC , CU-AAT มีสอนทั้งเป็นกลุ่ม และสอนเดี่ยว สอนโดยอาจารย์คุณวุฒิ จบจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศและต่างประเทศ

ผลงานบางส่วนของ ผู้เรียน ielts จาก Smart Tutor

ดูผลงานIELTS 7.0/9.0 up >>