TOEIC TOEFL IELTSIELTS ไอเอล สอบIELTS ไอเอล
 
 

IELTS

 

IELTS คืออะไร

IELTS เป็นการทดสอบทักษะทางด้านภาษาอังกฤษที่จำเป็น ต้องใช้สำหรับการศึกษาต่อ หรือการฝึกอบรมที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน ผู้สอบทุกคนจะต้องสอบการฟังและการพูดที่เหมือนกัน ส่วนข้อสอบการอ่านและการเขียน ได้ถูกจัดแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือแบบ Academic และแบบ General Training

-การสอบแบบ Academic เป็นการสอบสำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

-การสอบแบบ General Training เป็นการสอบสำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อในสายอาชีพหรือการฝึกงาน วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี ระดับมัธยมศึกษา หลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรฝึกอบรมต่างๆ
" IELTS รับรองผล 6.5 เรียนซ้ำฟรี Basic + Advance IELTS 96 ชั่วโมงเพียง 34,500บาท ส่งสอบฟรี กับ IELTS IDP 6,000
สอนสด โดยอาจารย์ไทย -ฝรั่ง กลุ่มเล็ก 10-15 ท่าน ไม่ถึง6.5 เรียนซ้ำฟรี นักเรียน SMART TUTOR ได้ 7.0 เยอะที่สุดในประเทศไทย "

เพื่อการศึกษาต่อ (ACADEMIC modules)เพื่อเป็นการทดสอบความพร้อมในการศึกษาต่อในต่างประเทศที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งในระดับ ปริญญาตรีและปริญญาโท

เพื่อการฝึกอบรม (GENERAL TRAINING เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการวัดความพร้อมเพื่อศึกษาต่อในระดับมัธยม การฝึกอบรมหรือ ทำงานในต่างประเทศที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วข้อสอบจะใช้วัดความรู้ภาษาอังกฤษในระดับ พื้นฐาน และจะไม่ซับซ้อนเหมือนกับ ผู้ที่ต้องการวัดระดับความรู้เพื่อศึกษาต่อ และเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการย้ายถิ่นฐานไปยังประเทศนิวซีแลนด์ หรือ ออสเตรเลีย

IELTS เป็นผลการสอบที่ได้รับการยอมรับและใช้พิจารณา จากสถาบันการศึกษาส่วนใหญ่ในประเทศออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร แคนาดา และนิวซีแลนด์ นอกจากนี้ สถาบันการศึกษาในสหรัฐอเมริกา ก็เริ่มยอมรับการพิจารณาผลสอบ IELTS ในการตอบรับนักศึกษาด้วยเช่นกัน ซึ่งปัจจุบันบริหารและดำเนินงานโดย The University of Cambridge ESOL Examinations Cambridge ESOL), British Council และ IDP: IELTS Australia 

โครงสร้างข้อสอบ IELTS

IELTS (International English Language Testing System)

โครงสร้างข้อสอบ
ข้อสอบประกอบไปด้วย 4 ส่วนคือ การฟัง การอ่าน การเขียนและการพูด โดยข้อสอบในส่วนของการฟังและการพูด จะเหมือนกันทั้งในแบบ General Training และ Academic สำหรับข้อสอบในส่วนของการอ่านและการเขียน จะแตกต่างกันสำหรับในแบบ General Training และ Academic
1. การฟัง: 4 ส่วน 40 ข้อ 30 นาที
2. การอ่าน (General Training และ Academic): 3 ส่วน 40 ข้อ 60 นาที
3. การเขียน (General Training และ Academic): 2 บทความ (150 และ 250 คำ) 60 นาที
4. การพูด: 11-14 นาที

รวมระยะเวลาการสอบทั้งหมด 2 ชั่วโมง 45 นาที

การสอบใน 3 หมวดแรก การฟัง การอ่าน และการเขียน จะต้องสอบภายในวันเดียวกัน โดยไม่มีการหยุดพักระหว่างการสอบ ส่วนวันทดสอบการพูดนั้น ขึ้นอยู่กับศูนย์สอบจะกำหนด โดย จะกระทำการสอบภายใน 7 วัน ก่อนหรือหลังการทดสอบในหมวดอื่นๆ

เอกสารหลักฐานในการลงทะเบียนสอบ IELTS

1.IELTS Application form
2.IELTS หนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา
3.รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ ซึ่งถ่ายภายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน
ปัจจุบันนี้ได้มีการยกเลิกข้อกำหนดการสอบเดิม ที่กำหนดให้ผู้สอบต้องเว้นระยะเวลาอย่างน้อย 90 วันระหว่างการสอบในแต่ละครั้ง ดังนั้นผู้สมัครจึงสามารถสมัครสอบได้บ่อยครั้งตามที่ต้องการ

IELTS จัดสอบที่ใหน สอบเมื่อไรได้บ้าง

IELTS จัดสอบที่ โรงแรมปทุมวันปรินเซส (ติดกับมาบุญครอง) ในช่วงเช้า และ British Council (BC) กรุงเทพฯ ณ อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 13 ในช่วงบ่าย โดยจัดสอบเดือนละ 3 ครั้ง ตรงกับวันเสาร์ และควรสมัครสอบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน นอกจากนี้ทาง BC อาจจัดสอบเพิ่มเติมตามความเหมาะสมซึ่งท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ชั้น 1

ค่าสอบ 5,900 บาท

กรุงเทพ:
ท่านสามารถลงทะเบียนได้ที่
สถานที่สอบ

กรุงเทพ
1. โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส
2. โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ielts.org

ใบสมัคร IELTS

1. กรอก ใบสมัครการสอบ IELTS ด้วยอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ (Capital Letter)

2.รูปถ่ายปัจจุบัน 2 รูป (ขนาด 2 นิ้ว)

3.สำเนาเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งพร้อมเอกสารฉบับจริง ดังต่อไปนี้:

- บัตรประจำตัวประชาชน
- หนังสือเดินทาง
***หมายเหตุ สำหรับผู้สมัครที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปีสามารถใช้ สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียนแทนสำเนาเอกสารข้างต้นได้

4. ชำระค่าสมัครสอบที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์

**หมายเหตุ ผู้สมัครสอบต้องเตรียมเอกสารให้ถูกต้องและครบถ้วนในวันที่ ทำการสมัครสอบ มิฉะนั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้สมัครสอบ

วิธีสมัครสอบ IELTS

วิธีสมัครสอบ
สมัครสามารถลงทะเบียนสมัครสอบได้ที่ศูนย์สอบ 4 แห่งในประเทศไทย และ บริษัทตัวแทนของ British Councilอีก 10 แห่ง โดยทาง ProIntered ได้รับแต่งตั้งจากบริติช เคานซิล ให้เป็นศูนย์รับสมัครสอบ IELTS ด้วย ซึ่งวันสอบ IELTS จะกำหนดโดยศูนย์สอบแต่ละแห่ง โดยที่อย่างน้อยจะต้องมีวันสอบ 1 ครั้งต่อเดือน ปัจจุบัน มีศูนย์สอบ IELTS อย่างเป็นทางการจำนวน 4 แห่งในประเทศไทย ดังนี้

1. IDP Education Australia Limited (Thailand): ค่าสอบ 5,700 บาท ชั้น 4 อาคารซีพีทาวเวอร์ 313 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์: +66 (0) 2638 3111 โทรสาร: +66 (0) 2231 0139
E-mail: ielts@bangkok.idp.com
Website : www.thailand.idp.com

2. British Council Bangkok: ค่าสอบ 5,900 บาท
254 จุฬาลงกรณ์ ซอย 64 สยามสแควร์ ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: +66 (0) 2652 5480 โทรสาร: +66 (0) 2253 5312
E-mail: ielts@britishcouncil.or.th
Website : www.britishcouncil.org/th/thailandสถานที่สอบ โรงแรม แลนด์มาร์ก (Landmark) ยกเว้น วันที่ 9, 23 และ 30 เดือนมกราคม 2553 จะจัดที่โรงแรม อโนมา (Arnoma) มีสอบในวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม


ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.britishcouncil.org/th/thailand-exams-ielts.htm

------------------------------------------------------------------------------------------------

IDP Test Schedule
ตารางสอบ IELTS IDP ปี 2015

Those dates with asterisks(*) are Academic and General Training Candidate Sessions

Those dates without asterisks are Academic Candidate Only Sessions

Those dates in color are Thursday Testing

British Test Schedule
ตารางสอบ IELTS British Council ปี 2015


รร. ปทุมวันปรินเซส ชั้นเอ็ม (มาบุญครอง)

สำหรับสถาบันที่ต้องการให้จัดสอบเป็นกรณีพิเศษโดยรวมเป็น
กลุ่มบุคคล กรุณาติดต่อ info@britishcouncil.or.th

ผลสอบ IELTS ไอเอล
IELTS ชื่อ ศิวกร นันท์สุรกิจ สอบไอเอลได้ 6.0 คะแนน ( 3436 )
IELTS น้องวสุพล ผลกิจ (มอส) IELTS 6.5 ( 3164 )
IELTS PAWEEN SUPANICHPOL IELTS 6.5/9.0 ( 4569 )
IELTS น้องอ็อฟ พีรพล เก่งสกุล สอบIELTS ได้คะแนน7.0 ( 10514 )
IELTS น้องจอห์นนี่ ชัยวัชน์ สอบIELTS ได้คะแนน7.0 ( 7517 )
IELTS น้องปลื้ม จีรัชญ์ สอบIELTS ได้คะแนน7.0 ( 7213 )
IELTS Boom Assumption University ได้ IELTS 6.5 คะแนน ( 4353 )
IELTS ธนาพล โรจนาพันธุ์พัฒน์ ได้ IELTS 6.5 คะแนน ( 4252 )
IELTS น้องเบญ ม.5 อายุ 16 โรงเรียน กรุงเทพคริสเตียน ก็สอบได้ ielts 6.0 ( 6189 )
IELTS น้องบลู เด็กอายุ 18 ปี ก็ทำคะแนน IELTS ได้ 6.0 แล้ว ( 6818 )
ดูผู้สอบIELTSทั้งหมด >>
บทความIELTS
IELTS Speaking Question & Topics “What’s your favorite season of the year?”(1958 )
IELTS Speaking Question & Topics Travelling (Part 2 )(1320 )
IELTS Speaking Question & Topics Eating and food (Part 2 ) (2640 )
IELTS Speaking Question&Topics Shopping ( Part 2 ) (1871 )
Describe your favorite photograph (1715 )
IELTS Speaking Question & Topics Travel (Part I) (1635 )
Describe a museum that you have visited.(4238 )
How many seasons does your country have?(2133 )
What do you like to do when it’s hot?(2156 )
What do you usually do in the winter?(2743 )