TOEIC TOEFL IELTSIELTS ไอเอล สอบIELTS ไอเอล
 
 

IELTS

 

IELTS คืออะไร

IELTS เป็นการทดสอบทักษะทางด้านภาษาอังกฤษที่จำเป็น ต้องใช้สำหรับการศึกษาต่อ หรือการฝึกอบรมที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน ผู้สอบทุกคนจะต้องสอบการฟังและการพูดที่เหมือนกัน ส่วนข้อสอบการอ่านและการเขียน ได้ถูกจัดแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือแบบ Academic และแบบ General Training

-การสอบแบบ Academic เป็นการสอบสำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

-การสอบแบบ General Training เป็นการสอบสำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อในสายอาชีพหรือการฝึกงาน วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี ระดับมัธยมศึกษา หลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรฝึกอบรมต่างๆ
" IELTS รับรองผล 6.5 เรียนซ้ำฟรี Basic + Advance IELTS 96 ชั่วโมงเพียง 34,500บาท ส่งสอบฟรี กับ IELTS IDP 6,000
สอนสด โดยอาจารย์ไทย -ฝรั่ง กลุ่มเล็ก 10-15 ท่าน ไม่ถึง6.5 เรียนซ้ำฟรี นักเรียน SMART TUTOR ได้ 7.0 เยอะที่สุดในประเทศไทย "

เพื่อการศึกษาต่อ (ACADEMIC modules)เพื่อเป็นการทดสอบความพร้อมในการศึกษาต่อในต่างประเทศที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งในระดับ ปริญญาตรีและปริญญาโท

เพื่อการฝึกอบรม (GENERAL TRAINING เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการวัดความพร้อมเพื่อศึกษาต่อในระดับมัธยม การฝึกอบรมหรือ ทำงานในต่างประเทศที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วข้อสอบจะใช้วัดความรู้ภาษาอังกฤษในระดับ พื้นฐาน และจะไม่ซับซ้อนเหมือนกับ ผู้ที่ต้องการวัดระดับความรู้เพื่อศึกษาต่อ และเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการย้ายถิ่นฐานไปยังประเทศนิวซีแลนด์ หรือ ออสเตรเลีย

IELTS เป็นผลการสอบที่ได้รับการยอมรับและใช้พิจารณา จากสถาบันการศึกษาส่วนใหญ่ในประเทศออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร แคนาดา และนิวซีแลนด์ นอกจากนี้ สถาบันการศึกษาในสหรัฐอเมริกา ก็เริ่มยอมรับการพิจารณาผลสอบ IELTS ในการตอบรับนักศึกษาด้วยเช่นกัน ซึ่งปัจจุบันบริหารและดำเนินงานโดย The University of Cambridge ESOL Examinations Cambridge ESOL), British Council และ IDP: IELTS Australia 

โครงสร้างข้อสอบ IELTS

IELTS (International English Language Testing System)

โครงสร้างข้อสอบ
ข้อสอบประกอบไปด้วย 4 ส่วนคือ การฟัง การอ่าน การเขียนและการพูด โดยข้อสอบในส่วนของการฟังและการพูด จะเหมือนกันทั้งในแบบ General Training และ Academic สำหรับข้อสอบในส่วนของการอ่านและการเขียน จะแตกต่างกันสำหรับในแบบ General Training และ Academic
1. การฟัง: 4 ส่วน 40 ข้อ 30 นาที
2. การอ่าน (General Training และ Academic): 3 ส่วน 40 ข้อ 60 นาที
3. การเขียน (General Training และ Academic): 2 บทความ (150 และ 250 คำ) 60 นาที
4. การพูด: 11-14 นาที

รวมระยะเวลาการสอบทั้งหมด 2 ชั่วโมง 45 นาที

การสอบใน 3 หมวดแรก การฟัง การอ่าน และการเขียน จะต้องสอบภายในวันเดียวกัน โดยไม่มีการหยุดพักระหว่างการสอบ ส่วนวันทดสอบการพูดนั้น ขึ้นอยู่กับศูนย์สอบจะกำหนด โดย จะกระทำการสอบภายใน 7 วัน ก่อนหรือหลังการทดสอบในหมวดอื่นๆ

เอกสารหลักฐานในการลงทะเบียนสอบ IELTS

1.IELTS Application form
2.IELTS หนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา
3.รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ ซึ่งถ่ายภายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน
ปัจจุบันนี้ได้มีการยกเลิกข้อกำหนดการสอบเดิม ที่กำหนดให้ผู้สอบต้องเว้นระยะเวลาอย่างน้อย 90 วันระหว่างการสอบในแต่ละครั้ง ดังนั้นผู้สมัครจึงสามารถสมัครสอบได้บ่อยครั้งตามที่ต้องการ

IELTS จัดสอบที่ใหน สอบเมื่อไรได้บ้าง

IELTS จัดสอบที่ โรงแรมปทุมวันปรินเซส (ติดกับมาบุญครอง) ในช่วงเช้า และ British Council (BC) กรุงเทพฯ ณ อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 13 ในช่วงบ่าย โดยจัดสอบเดือนละ 3 ครั้ง ตรงกับวันเสาร์ และควรสมัครสอบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน นอกจากนี้ทาง BC อาจจัดสอบเพิ่มเติมตามความเหมาะสมซึ่งท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ชั้น 1

ค่าสอบ 5,900 บาท

กรุงเทพ:
ท่านสามารถลงทะเบียนได้ที่
สถานที่สอบ

กรุงเทพ
1. โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส
2. โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ielts.org

ใบสมัคร IELTS

1. กรอก ใบสมัครการสอบ IELTS ด้วยอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ (Capital Letter)

2.รูปถ่ายปัจจุบัน 2 รูป (ขนาด 2 นิ้ว)

3.สำเนาเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งพร้อมเอกสารฉบับจริง ดังต่อไปนี้:

- บัตรประจำตัวประชาชน
- หนังสือเดินทาง
***หมายเหตุ สำหรับผู้สมัครที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปีสามารถใช้ สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียนแทนสำเนาเอกสารข้างต้นได้

4. ชำระค่าสมัครสอบที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์

**หมายเหตุ ผู้สมัครสอบต้องเตรียมเอกสารให้ถูกต้องและครบถ้วนในวันที่ ทำการสมัครสอบ มิฉะนั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้สมัครสอบ

วิธีสมัครสอบ IELTS

วิธีสมัครสอบ
สมัครสามารถลงทะเบียนสมัครสอบได้ที่ศูนย์สอบ 4 แห่งในประเทศไทย และ บริษัทตัวแทนของ British Councilอีก 10 แห่ง โดยทาง ProIntered ได้รับแต่งตั้งจากบริติช เคานซิล ให้เป็นศูนย์รับสมัครสอบ IELTS ด้วย ซึ่งวันสอบ IELTS จะกำหนดโดยศูนย์สอบแต่ละแห่ง โดยที่อย่างน้อยจะต้องมีวันสอบ 1 ครั้งต่อเดือน ปัจจุบัน มีศูนย์สอบ IELTS อย่างเป็นทางการจำนวน 4 แห่งในประเทศไทย ดังนี้

1. IDP Education Australia Limited (Thailand): ค่าสอบ 5,700 บาท ชั้น 4 อาคารซีพีทาวเวอร์ 313 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์: +66 (0) 2638 3111 โทรสาร: +66 (0) 2231 0139
E-mail: ielts@bangkok.idp.com
Website : www.thailand.idp.com

2. British Council Bangkok: ค่าสอบ 5,900 บาท
254 จุฬาลงกรณ์ ซอย 64 สยามสแควร์ ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: +66 (0) 2652 5480 โทรสาร: +66 (0) 2253 5312
E-mail: ielts@britishcouncil.or.th
Website : www.britishcouncil.org/th/thailandสถานที่สอบ โรงแรม แลนด์มาร์ก (Landmark) ยกเว้น วันที่ 9, 23 และ 30 เดือนมกราคม 2553 จะจัดที่โรงแรม อโนมา (Arnoma) มีสอบในวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม


ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.britishcouncil.org/th/thailand-exams-ielts.htm

------------------------------------------------------------------------------------------------

IDP Test Schedule
ตารางสอบ IELTS IDP ปี 2014


British Test Schedule
ตารางสอบ IELTS British Council ปี 2014
รร. ปทุมวันปรินเซส ชั้นเอ็ม (มาบุญครอง)

สำหรับสถาบันที่ต้องการให้จัดสอบเป็นกรณีพิเศษโดยรวมเป็น
กลุ่มบุคคล กรุณาติดต่อ info@britishcouncil.or.th

ผลสอบ IELTS ไอเอล
IELTS ชื่อ ศิวกร นันท์สุรกิจ สอบไอเอลได้ 6.0 คะแนน ( 1678 )
IELTS น้องวสุพล ผลกิจ (มอส) IELTS 6.5 ( 1585 )
IELTS PAWEEN SUPANICHPOL IELTS 6.5/9.0 ( 2693 )
IELTS น้องอ็อฟ พีรพล เก่งสกุล สอบIELTS ได้คะแนน7.0 ( 8268 )
IELTS น้องจอห์นนี่ ชัยวัชน์ สอบIELTS ได้คะแนน7.0 ( 5990 )
IELTS น้องปลื้ม จีรัชญ์ สอบIELTS ได้คะแนน7.0 ( 5592 )
IELTS Boom Assumption University ได้ IELTS 6.5 คะแนน ( 2933 )
IELTS ธนาพล โรจนาพันธุ์พัฒน์ ได้ IELTS 6.5 คะแนน ( 2917 )
IELTS น้องเบญ ม.5 อายุ 16 โรงเรียน กรุงเทพคริสเตียน ก็สอบได้ ielts 6.0 ( 4793 )
IELTS น้องบลู เด็กอายุ 18 ปี ก็ทำคะแนน IELTS ได้ 6.0 แล้ว ( 5323 )
ดูผู้สอบIELTSทั้งหมด >>
บทความIELTS
IELTS Speaking Question & Topics “What’s your favorite season of the year?”(131 )
IELTS Speaking Question & Topics Travelling (Part 2 )(102 )
IELTS Speaking Question & Topics Eating and food (Part 2 ) (120 )
IELTS Speaking Question&Topics Shopping ( Part 2 ) (163 )
Describe your favorite photograph (126 )
IELTS Speaking Question & Topics Travel (Part I) (139 )
Describe a museum that you have visited.(1043 )
How many seasons does your country have?(1051 )
What do you like to do when it’s hot?(894 )
What do you usually do in the winter?(1024 )