คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ “English for Real Estate”

เป็นหลักสูตรที่เน้นฝึกทักษะการสนทนาตั้งแต่พื้นฐาน เช่น การแนะนำตัวเองรวมทั้งการใช้ไวยากรณ์ระดับเบื้องต้น ซึ่งเหมาะกับการทบทวนความรู้ รวมทั้งหลักสูตรระดับสูงขึ้นเพื่อฝึกการสนทนาในชีวิตประจำวันที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เช่น การนัดหมาย การเจรจาต่อรอง และหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เน้นการสร้างทักษะภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่ต้องทำงานในอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ เช่น การแนะนำอสังหาริมทรัพย์ การพาไปชมและแนะนำทรัพย์สิน ทำเลที่ตั้ง และการนัดหมายลูกค้านอกจากนี้แล้วเน้นเรื่องภาษาอังกฤษสำหรับขั้นตอนการทำธุรกรรมทางการเงิน การทำสัญญาซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์ การขายและเช่าทรัพย์สิน

อ่านเพิ่มเติม

วัตถุประสงค์

หลังจากจบคอร์สแล้วผู้เรียนควรจะ

  1. พูดภาษาอังกฤษยินดีต้อนรับลูกค้าได้อย่างเหมาะสม สร้างความเป็นมิตรให้กับลูกค้า ซึ่งการสนทนากับลูกค้าเป็นครั้งแรกเพื่อสอบถามรายละเอียดต่างๆของลูกค้า จัดหาที่นั่ง และชา กาแฟต้อนรับลูกค้าอย่างเหมาะสมเพื่อสร้างบรรยากาศในการขายสำหรับลูกค้าทางโทรศัพท์สามารถนัดหมาย วัน เวลา สถานที่กับลูกค้าได้ สามารถอธิบายทิศทางการเดินทาง เพื่อมาดูโครงการได้สามารถ สะกดคำ และบอกตัวเลขที่ชัดเจนในการคุยโทรศัพท์กับลูกค้า
  2. ผู้เข้าอบรมสามารถอธิบายแบบแปลน บ้าน คอนโด ต่างๆได้ ทั้งคุณสมบัติสำคัญต่างๆของอสังหารริมทรัพย์ที่ต้องการจะขายรวมทั้งสิ่งสาธารณูปโภคต่างๆ อธิบายข้อได้เปรียบต่างๆของโครงการ
  3. เนื่องจากทุกวันนี้เป็นยุคเทคโนโลยี สามารถสื่อสารกับลูกค้าได้หลายๆทางเพื่อสร้างการรับรู้ สามารถเขียนอีเมลล์ รายละเอียดโครงการไปยังลูกค้าโดยถูกหลักไวยากรณ์ สามารถเขียนคำโฆษณาโครงการไปสื่อต่างๆ ได้อย่างถูกต้องตามหลักไวยากรณ์
  4. ทำการแนะนำโครงการตามความพึงพอใจของลูกค้าและขายให้ได้ในที่สุดถึงแม้จะขายไม่ได้ในครั้งนี้ก็ทำให้ลูกค้ามีภาพลักษณ์กับบริษัทในทางบวก แสดงให้เห็นถึง ความตั้งใจที่จะ สื่อสาร และมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า อธิบายข้อได้เปรียบของการซื้อโครงการ