ภาษาอังกฤษตามธุรกิจ

สมาร์ทติวเตอร์  สอนภาษาอังกฤษสำหรับองค์กรทั้งภาครัฐ และ เอกชน เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการทำงาน และพร้อมก้าวไปสู่ AEC  ด้วยประสบการณ์องเรากว่า  15 ปี ในการคัดสรรค์อาจารย์ผู้สอนและหลักสูตร จากต่างประเทศ เช่น Cambride,Oxford

หลักสูตรที่เปิดสอน

  1. หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจ
  2. หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC
  3. หลักสูตรการเขียนจดหมายและอีเมล์
  4. หลักสูตรการเขียนจดหมายเชิงธุรกิจ
  5. หลักสูตรสนทนาภาษาอังกฤษ
  6. หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับการเจรจาต่อรอง
  7. หลักสูตรภาษาอังกฤษเฉพาะทางเพื่อสายอาชีพโดยตรง เช่น พนักงานต้อนรับางสายการบิน พนักงานขาย พนักงานประชาสัมพันธ์

หลักสูตรภาษาอังกฤษตามประเภทธุรกิจ

หลักสูตรภาษาอังกฤษตามประเภทธุรกิจ เช่น ภาษาอังกฤษสำหรับโรงพยาบาล  (English for hospital) , ภาษาอังกฤษสำหรับโรงแรม  (English for  hotel) , ภาษาอังกฤษสำหรับอสังหาริมทรัพย์  (English  for  Real Estate)   ,ภาษาอังกฤษสำหรับการสอบเข้าการประปา  ,ภาษาอังกฤษสำหรับการสอบเข้าการไฟฟ้า ,ภาษาอังกฤษสำหรับน้ำมันและพลังงาน  , ภาษาอังกฤษสำหรับอุตสาหกรรม

–  หลักสูตรตามแต่ที่บริษัทกำหนด

กลุ่มลูกค้าของเรา

ตัวอย่างกลุ่มลูกค้าของเราจะมี  บริษัท SCG  , ปูนซีเมนต์นครหลวง , บริษัทฮิตาชิ เป็นต้น

ด้วยประสบการณ์องเรากว่า  15 ปี ในการคัดสรรค์อาจารย์ผู้สอนและหลักสูตร จากต่างประเทศ เช่น CambrideOxford ทำให้องค์กรต่างๆ ที่ใช้บริการของสถาบันสมาร์ทติวเตอร์ ฝึกอบรมคอร์สภาษาอังกฤษสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้น