Enroll English Camp

1)โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ Smart Tutor เราเป็นโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ มา 20   ปี    ตอนแรก เน้นสอนเพื่อการสอบ TOEIC,IELTS,TOEFL  ส่งนักเรียนเป็นพนักงานทำงาน ในบริษัทชั้นนำต่างๆ มาแล้วมากมายนับไม่ถ้วน   ส่วน IELTS  ก็มีคนที่ได้คะแนน IELTS 7.0 ที่ทำให้ได้เรียนภาค inter ของมหาวิทยาลัยดังทั้งในและต่างประเทศมากมาย สามารถดูที่หน้า ผลงานของเรา  http://www.thesmarttutor.com/smart-results/       นอกจากนี้สถาบัน Smart Tutor ยังได้รับความไว้วางใจ ให้สอนภาษาอังกฤษกับองค์กรชั้นนำมากมาย อาทิ   SCG , PTT ,IRPC ,Supalai , สภากาชาติไทย ,Hitachi เราจริงมีประสบการณ์  ในการที่จะทำให้คุณสามารถ สื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ  ตอนนี้อยากจะทำผู้คนที่ไม่ได้สอบ ไม่ต้องใช้คะแนนโทอิค เพื่อเข้าทำงาน  หรือ ไม่ได้ใช้ IELTS เพื่อเรียนต่อต่างประเทศ แต่ต้องการใช้ภาษาอังกฤษ ในชีวิตประจำวัน  ต้องการสื่อสารภาษาอังกฤษได้  เช่นฟังฝรั่งพูดรู้เรื่อง  พูดได้ และเขียน Email…