ออกสื่อ

อาจารย์ทางสถาบันเราได้รับเชิญ บรรยายที่โรงเรียน-มหาวิทยาลัยต่างๆ มากมาย และยังมีสื่อมวลชนสาขาต่างๆ มาขอสัมภาษณ์