ได้รับคัดเลือกสอนองค์กรชั้นนำ

Smart Tutor เป็นสถาบันที่สอนแล้วได้ผล สามารถใช้งานได้จริง จึงมีหลายองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนเชิญอาจารย์ของสถาบันไปสอน เช่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด และอีกมากมาย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บริษัท ฮิตาชิ ออโตโมทีฟ ซิสเท็มส์ ชลบุรี จํากัด

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

บริษัท คาลโซนิค คันเซ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)