คะแนนสูงสุด

Smart Tutor คัดสรรคอาจารย์ที่มีประสิทธิภาพ และการันตรีผลให้เรียนซ้ำได้ฟรี 2 ปี ทำให้มีผู้เรียนที่สอบTOEIC ได้เกิน 700 มากที่สุดในประเทศ และผู้เรียนที่สอบ IELTS ได้เกิน 6.0 มากที่สุดในประเทศ