การันตรีผล

การเรียนวิชาใดก็ตามถ้าจะประสบความสำเร็จในวิชานั้นๆ

นอกจากอาจารย์ผู้สอนอย่างยอดเยี่ยมแล้ว ผู้เรียนเองต้องทุ่มเท และใช้เวลาในการฝึกฝน

Smart Tutor ต้องการให้ผู้เรียนพัฒนาทางด้านภาษาและคณิตศาสตร์อย่างแท้จริง

จึงการันตรีผลที่ 2 ปี สามารถมา เรียนซ้ำได้ฟรี 2 ปี

**สอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบัน**